Stringed-Craft CzSk

Stringed-Craft CzSk

V spolonosti Stringed-Craft rozumieme akostiam pri hadan dokonalho servera a preto sa sname ponknu najlepiu hratenos vetkm naim hrom. N server je doplnen profesionlnymi a spravodlivmi pracovnkmi, ktor maj sksenosti. Stringed-Craft je naplnen mnohmi rznymi funkciami, aby ste zlepili vau hratenos a vytvorili perfektn server, na ktorom mete min svoje nespoetn hodiny.

Server Information
Server Status Offline
Server IP
Version N/A
Players 0/0
Last Ping 58500 minutes ago
Website
Owner Daskama
Rank 4790
Votes 0
Joined 2017-08-14 12:12:25
Social