Minecraft Pixelmon Servers

Rank Name Server Players Status
1

PixelmonCraft

PixelmonCraft

server.pixelmoncraft.com

21/1000 Online
2

PixelValley

PixelValley

Playpixelvalley.org

DISCORD
4/100 Online
3

Area Z12 Brasil

Area Z12 Brasil

mc.areaz12server.net.br

2/30 Online
4

Area Z12 Pixelmon

Area Z12 Pixelmon

poke.areaz12server.net.br

9/30 Online
5

M2Top Hypixel Server

M2Top Hypixel Server

mypex.ru:19132

20/21 Online
6

Pixelstars

Pixelstars

Play.pixelstars.co

0/40 Online
7

PixelOrb

PixelOrb

108.166.179.51

0/140 Online
8

Miauwcraft - Economy - Balanced

Miauwcraft - Economy - Balanced

play.miauwcraft.xyz

0/20 Online
9

PixelWorld

PixelWorld

mc.pixelworld.xyz:25577

0/3 Online
10

Control Hosting Network 1.8-1.9.2 Dedicated

Control Hosting Network 1.8-1.9.2 Dedicated

Play.controlhosting.net

0/0 Offline
11

[PIXELMON] Poke Realms [STAFF NEEDED] [3.5.1] [24/7] [CRACKED]

[PIXELMON] Poke Realms [STAFF NEEDED] [3.5.1] [24/7] [CRACKED]

MC.POKE-REALMS.ORG

0/0 Offline
12

BSMC Pixelmon

BSMC Pixelmon

pixelmon.blackspigot.com

0/0 Offline
13

Mineshaft Prison

Mineshaft Prison

play.mineshaft-mc.com

0/0 Offline
14

PixelmonPro

PixelmonPro

PixelPro.Apexmc.co

0/0 Offline
15

OMG Pixelmon

OMG Pixelmon

server.omgpixelmon.com:25624

0/0 Offline
16

The Anime Network

The Anime Network

192.95.7.130

0/0 Offline
17

PixelGO

PixelGO

158.69.244.81:50000

0/0 Offline
18

Poke Squad Early Need staff Not public

Poke Squad Early  Need staff  Not public

pokesquad.fluctis.com:25669

0/0 Offline
19

TalonfameMC

TalonfameMC

play.talonfamemc.com

DISCORD
0/0 Offline
20

Bacon Pixels Pixelmon Server

Bacon Pixels Pixelmon Server

baconpixels.mc.gg

0/0 Offline