ExtremPlay

Server IP -
ExtremPlay

Na naem serveru najde spoustu vc kde se me zabavit napklad parkour nebo minigames, tak na naem serveru najde survival kde jsou rzn prce, PvP, shopy, a nov i hrsk shopy kde si me jakkoliv hr udlat svj vlastn shop. Na creativu nenajde parcely jako na vech jinch serverech u ns na serveru najde obyejn svt kde si me stavt jak chce velk stavby. Pipoj se a me si toho vechno vyzkouet sm.


Coming Soon!

ExtremPlay
Website http://extremplay.smsmc.net
Rank 1653
Votes 0
Submitted 2017-11-24 13:13:32

Vote Buttons

HTML for your website

BB Code - Forum Signature

Voting URL Link